开云体育软件app

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố, Tập đoàn FLC ghi nhận doanh thu thuần tiếp tục sụt giảm tới 70% về gần 430 tỷ đồng. Giá vốn cao khiến công ty bị lỗ gộp 96 tỷ đồng trong quý này.

ỗgầntỷđồngsauquý

Thêm vào đó, các chi phí tài chính tăng 58% so với cùng kỳ lên 106 tỷ đồng.Lỗ trong các công ty liên doanh liên kết nhảy vọt lên 318 tỷ đồng.Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến 2,5 lần cùng kỳ lên 267 tỷ đồng.

ỗgầntỷđồngsauquý

Các biến động trên khiến kết quả kinh doanh chìm trong ảm đạm với mức lỗ sau thuế 785 tỷ đồng, con số tiêu cực hơn rất nhiều so với mức lãi gần 6 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ và mức lỗ cao thứ ba trong lịch sử (chỉ sau mức lỗ lớn trong quý I-II/2020).

ỗgầntỷđồngsauquý

Công ty giải trình do ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường bất động sản, chính sách tín dụng dành cho khách hàng và do sự thay đổi các vị trí lãnh đạo của FLC trong quá trình tái cấu trúc lại bộ máy, các mảng kinh doanh cốt lõi.

ỗgầntỷđồngsauquý

Ngoài ra, các chi phí tài chính tăng 58% do ảnh hưởng của quá trình cơ cấu lại các khoản vay, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn. Lỗ liên kết chủ yếu đến từ mảng hàng không và dịch vụ khách sạn.

ỗgầntỷđồngsauquý
KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA FLC GẦN ĐÂY

NhãnQuý I/2020Quý IIQuý IIIQuý IVQuý I/2021Quý IIQuý IIIQuý IVQuý I/2022Quý IIQuý III
Lãi sau thuếTỷ đồng-1892-83757723964322615-465-640-785

Tính lũy kế từ đầu năm, tập đoàn này thông báo doanh thu thuần giảm 63% về mức 2.090 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn, lỗ lớn trong các công ty liên doanh liên kết và các chi phí hoạt động cao khiến FLC bị lỗ sau thuế hơn 1.891 tỷ đồng.

ỗgầntỷđồngsauquý

Việc liên tiếp báo lỗ lớn trong các quý gần đây khiến lợi nhuận chưa phân phối giảm mạnh còn 195 tỷ đồng; qua đó khiến vốn chủ sở hữu ngày càng mỏng đi với chỉ còn 7.945 tỷ đồng, thấp hơn gần 1.800 tỷ so với đầu năm.

ỗgầntỷđồngsauquý

Trong khi đó, tổng tài sản của tập đoàn lại mở rộng lên trên 36.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.400 tỷ so với thời điểm đầu năm. Cấu trúc tài sản đáng ngại với các khoản phải thu đã chiếm đến 15.720 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 8.700 tỷ đồng.

ỗgầntỷđồngsauquý

FLC đang có đầu tư lớn các các công ty liên kết là Bamboo Airway với tỷ lệ sở hữu 21,7%, hãng hàng không này khiến FLC gánh lỗ 1.269 tỷ đồng sau 3 quý. Một đơn vị khác là công ty Thương mại và Nhân lực quốc tế do FLC sở hữu 47% vốn, ghi lỗ gần 4 tỷ đồng cho tập đoàn.

ỗgầntỷđồngsauquý

FLC cũng công bố một số thông tin khác như một số tài sản của tập đoàn đang bị ngân hàng cưỡng chế và tiến hành các thủ tục thanh lý gồm 1 ôtô Roll Royce 30F-18788 và 1 ôtô Roll Royce 30E-13388, 1 du thuyền FLC Albatross đăng ký năm 2014.

ỗgầntỷđồngsauquý

Tập đoàn còn ký hợp đồng vào ngày 20/10 về việc chuyển nhượng công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 265 Cầu Giấy, Hà Nội (tòa trụ sở FLC Twin Towers) cho Công ty cổ phần Gateway Hà Nội.

ỗgầntỷđồngsauquý

Thực tế các báo cáo tài chính gần đây là do doanh nghiệp tự lập, chưa có soát xét hay kiểm toán. FLC cam kết nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 vào cuối tháng 10 nhưng đến nay vẫn chưa công bố.

ỗgầntỷđồngsauquý

Tập đoàn cũng mới thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/11 để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong cuộc họp này, FLC mới có thể lựa chọn đơn đơn vị kiểm toán và sau đó mới thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022.

ỗgầntỷđồngsauquý

Tin tức mới nhất